Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 28. 3. 2018

Datum sejmutí: 7. 5. 2018

Zodpovídá: Martin Pícl

Zpět